Pensioensparen

Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is een spaarformule met fiscaal voordeel.

 

Jaarlijks fiscaal voordeel
  • 30 % op de gestorte premies tot max. 990 EUR (dit is max. 297 EUR fiscaal voordeel)
  • 25% op de gestorte premies tot max. 1.270 EUR (dit is max. 317,15 EUR fiscaal voordeel)
Voorwaarden
  • je moet minstens 18 jaar oud zijn, maar niet ouder dan 65; 
  • Het contract dient minstens 10 jaar te lopen. Begin er dus best mee voor jouw 55ste.
  • je mag slechts één vorm van pensioensparen inbrengen op jouw belastingbrief;
  • als je samenwoont of getrouwd bent, kunnen jullie beiden voor het maximumbedrag een belastingvermindering krijgen. Jullie moeten dan wel elk een pensioenspaarrekening of -verzekering hebben;
  • als je zeer weinig of geen belastingen betaalt haal je weinig of geen voordeel uit het pensioensparen; er zijn dan immers weinig belastingen waarop je de vermindering kan toepassen.
De eindbelasting
  • Op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55ste, wordt een (eenmalige) anticipatieve heffing van 8% toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal. Het kapitaal opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet belast.
  • Voor contracten afgesloten van 2015 tot 2019 zal reeds een deel van de eindbelasting afgehouden worden. Hierbij wordt ieder jaar 1% eindbelasting vervroegd geïnd. Deze vervroegd geïnde bedragen worden nadien afgetrokken van de 8% eindbelasting op 60 jaar of 10e verjaardag van het contract.
Taksen
  • Op pensioenspaarcontracten wordt geen premietaks aangerekend
Bijzonder beschermingsfonds
  • U geniet voor het tak 21-gedeelte van een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij).
Eventuele winstdelingen
  • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
Mogelijke overlijdensdekking
  • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.