VAPW

Bouw een aanvullend pensioen op via uw werkgever. 

Wat is VAPW?
 • Spaarformule met fiscaal voordeel via uw werkgever
 • Keuze om zelf een pensioenplan samen te stellen. U kiest zelf het gewenste bedrag dat afgehouden wordt van uw nettoloon en gestort zal worden aan de gewenste pensioeninstelling.
Jaarlijks fiscaal voordeel
 • 30 % op de gestorte premies met een min. van 1.620 EUR en max. 3% van uw brutoloon van 2 jaar voordien. Let op, het brutoloon wordt eerst verminderd met hetgeen reeds wordt opgebouwd in de 2e pijler.
Voorwaarden
 • U moet minstens 18 jaar oud zijn, maar niet ouder dan 62; 
 • U moet een belastbaar beroepsinkomen genieten binnen België
 • Het contract dient minimum 5 jaar te lopen.
 • Cumul mogelijk met pensioensparen en/of langetermijnsparen.
De eindbelasting
 • 10% eindbelasting bij afloop van het contract op wettelijke pensioenleeftijd
 • 3,55% RIZIV-bijdrage op het eindkapitaal
 • Solidariteitsbijdrage van 0% tot 2% op het eindkapitaal
Taksen
 • 4,4% op de gestorte premies
Bijzonder beschermingsfonds
 • U geniet voor het tak 21-gedeelte van een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij).
Eventuele winstdelingen
 • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Flexibele vermogensoverdracht
 • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
 • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
Mogelijke overlijdensdekking
 • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden